ПРАВИЛА КИЇВСЬКОГО ФОРУМУ ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕСУ, ПРИВАБЛИВОГО ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ, КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ

1. Учасниками Київського форуму представників бізнесу, привабливого для інвестицій, капіталовкладень, (надалі — “Форум”) є представники як українського бізнесу, так і фінансисти, інвестори, банкіри різних країн світу (надалі — “Учасник”) будь-якої галузевої орієнтації, форми власності та господарювання.

2. Учасник — виробник товарів чи послуг — представляє свої ділові проекти, в яких планується використовувати інвестиції, кредити, капіталовкладення або інші форми фінансування.

Учасник — фінансист, інвестор, банкір — представляє до розгляду інвестиції, фінанси, кредити, зазначаючи можливі розміри та умови їх використання.

3. Форум пропонує, а Учасник самостійно визначається з можливими для нього формами фінансових (інвестиційних, кредитних та інших капіталовкладень) відносин. Учасник з цією метою може користуватися інформацією організаційного, правового або іншого підрозділу Форуму.

4. Обов’язковим критерієм для участі у Форумі представника бізнесу є його планова прибутковість.

5. Для презентації своїх проектів Учасник користується усіма інструментами Форуму: зборами, конференціями, з’їздами, форумами усіх форм, організованими як в Україні, так і за її межами;

інтернет ресурсами — тематичними сторінками веб-сайтів необхідних зон, телебаченням Форуму (онлайн, телевізійною студією) та іншими;

організаційним, правовим, консультаційним та іншими підрозділами.

Учасник може створювати інші підрозділи (органи) або може бути ініціатором цього.

Усі підрозділи Форуму створюються (формуються, наповнюються виконавцями) на основі довіри, виявленої Учасниками Форуму до цих органів. Учасники Форуму ставляться до органів Форуму з повагою і підтримують їх.

Всі органи Форуму, працюючи відповідно до його декларації та інших положень і правил, прийнятих у Форумі, вважають їх виконання своїми базовими, обов’язковими, універсальними чи спеціальними завданнями.

Органи Форуму уважно ставляться до всіх його членів, їх потреб і пропозицій, фіксують заявки, завдання Учасника форуму задля досягнення мети, яку перед собою ставить Учасник Форуму.

6. Учасник чесно і порядно ставиться до інших Учасників Форуму без будь-яких винятків. Учасник не має права своїми діями, висловлюваннями (текстами) шкодити репутації іншого Учасника Форуму.

7. Учасники Форуму беруть на себе зобов’язання дотримуватися умов угод, договорів, укладених між ними (з інвестором, фінансистом, банком чи іншим Учасником Форуму) та даних обіцянок і взятих зобов`язань.

8. Системи бухгалтерського та управлінського обліку, які будуть використовуватися чи вже застосовуються Учасниками у своєму бізнесі, повинні забезпечувати прозорість (відповідно до законодавства України чи міжнародних договорів), достовірність та належний моніторинг (контроль) за виконуваними операціями для їх партнерів, інвесторів, фінансистів, банкірів.

9. Учасники Форуму цінує його репутацію і всіх його членів, надають один одному підтримку на засадах сатисфакції. Вони також не приховують фактів порушення правил Форуму, але й дотримуються конфіденційності. У разі виявлення будь-яких порушень Правил Форуму та інших його положень Учасники здійснюють в найкоротший термін дієві заходи для їх усунення й обмеження негативних наслідків.

10. Для поліпшення умов ведення бізнесу в Україні Форум (його органи, підрозділи) виступає як лобіст інтересів Учасників Форуму перед органами виконавчої, законодавчої влади, місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та фондами.

На основі пропозицій Учасників Форум готує та просуває законодавчі ініціативи разом з суб’єктами їх творення, що покращують умови ведення бізнесу в Україні для Учасників Форуму.

11. Учасник Форуму бере участь у створенні, формуванні, доповненні та зміні цих Правил, Декларації Форуму та інших його положень і органів.

12. Правила Київського форуму представників бізнесу, привабливого для інвестицій, капіталовкладень, є обов`язковими для його Учасника.

13. Київський форум представників бізнесу, привабливого для інвестицій, капіталовкладень, є постійно діючим. Це означає, що у проміжках між зборами, конференціями, з’їздами, форумами підрозділи Київського форуму та його Учасники виконують свою роботу за призначенням, Учасники беруть участь у підготовці своїх презентаційних та демонстраційних продуктів інструментами Форуму, відповідають на запити Учасників щодо можливості опрацювання фінансів тощо.

14. Форум проводиться за принципом: один бізнес-проект — це один Учасник, а також на засадах самофінансування і самоокупності.

Участь у Форумі вважається завершеною для Учасника у випадку досягнення ним мети, а також за бажанням Учасника.

До розгляду Форумом приймаються бізнес-проекти як діючі, так і стартапи.

15. Фізична чи юридична особа може подавати на участь у Форумі кілька проектів, забезпечивши для кожного проекту свого представника (фізичну особу). Один представник (одна фізична особа) юридичної чи фізичної особи може представляти як одного Учасника (бізнес-проект), так і кілька Учасників (бізнес-проектів).

Представник Форуму реєструє Учасника (бізнес-проект) на сторінці сайту одного з організаторів Форуму: http://tbsim.com/create-account , а також взаємодіє з органами (підрозділами) Форуму для досягнення мети Учасником.

16. Учасник Форуму бере участь в антирейдерському, безпековому, охоронному підрозділі або як мисливець, або як громадянин, який підтримує цей підрозділ (організацію мисливців).

17. Для участі у Форумі юридична чи фізична особа сплачує за кожного Учасника окремо один раз за весь час участі у Форумі.

18. Розмір платні за одного Учасника становить 950 (дев’ятсот п’ятдесят) гривень 00 копійок.

Сплата проводиться на рахунок юридичної особи — одного з організаторів Форуму.

Юридичній чи фізичній особі сплату можна зробити:

а) банківською карткою на розрахунковий рахунок одного з організаторів Форуму можна сплатити на сторінці сайту http://tbsim.com/forum-privablivi.html

б) безготівковим розрахунком на рахунок одного з організаторів Форуму – (платіжні реквізити: р / с 26007060730432 в Щорському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» Чернігівського РУ, МФО 353586, код ЄДРПОУ – 36045397, платник податку на загальних підставах не є платником ПДВ; Товариство з обмеженою відповідальністю «Свинкс»).